Codename iPhone mới được tìm thấy trong iOS 5.1

iOS 5.1 đang chờ ngày ra mắt chính thức. Trong một đoạn mã lập trình của phiên bản iOS này, một codename mới được phát hiện, mở ra nhiều nghi vấn về một phiên bản iPhone tiếp theo.

Như vậy, Apple không chỉ đang chuẩn bị cho phiên bản iPad và Apple TV tiếp theo với iOS 5.1, mà nhiều khả năng sẽ có thêm iPhone 5. Theo đoạn code được tìm thấy trên thì phiên bản iPhone mới này được gán cho một codename là "5,1".

Dĩ nhiên không có gì đảm bảo cho sự xuất hiện của iPhone 5 trong thời gian tới, nhưng chúng ta cũng đã có thể đoán được ít nhiều những bước phát triển tiếp theo của Apple, và phần đông vẫn tin rằng Apple đang đặt nền tảng chuẩn bị cho thế hệ iPhone tiếp theo này.

nguồn: theverge.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart