Tạo mã vạch miễn phí với BarCode Generator

Mã vạch là hình ảnh đã được mã hóa thành mã máy, có thể đọc được nếu biết cách giải mã. Một mã vạch có thể chứa bất cứ loại dữ liệu nào, từ giá cả cho đến liên kết để download dữ liệu... Hiện nay, mã vạch đang được sử dụng rộng rãi trên Internet. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn cách tạo mã vạch sử dụng BarCode Generator.

BarCode Generator là một ứng dụng cho phép các bạn gắn mã vạch vào hình ảnh. Các loại format hỗ trợ bao gồm PNG, JPG, TFF và GIF. Hầu hết các loại mã vạch 1D, 2D có thể được tạo bởi chương trình, ví dụ như là Codebar, Code-39, EAN-8, Bookland, DataMatrix, QR Code...

Sau khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy ở phần Barcode được chia ra thành hai vùng, vùng Symbology gồm tên các loại mã vạch, vùng bên phải dùng để chỉnh sửa, tạo mã vạch. 

Để thay đổi sự hiển thị của mã vạch, click vào tab Apperance ở phần bên phải. Bạn có thể chỉ định màu nền, Font chữ.... tại đây.

Tất cả những sự thay đổi đều được hiển thị lên ở phần preview ở phía dưới, các bạn có thể xoay mã vạch sang trái hoặc phải, hoặc thay đổi độ phân giải... 

BarCode Generator làm việc trên Win XP, Win 7, Vista

Tải BarCode Generator tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i