Bật và tắt chức năng Touch Screen trên Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Hầu như tất cả máy tính bảng đều có một hoặc nhiều cổng USB, các cổng USB là hữu ích khi bạn đang ở trong tâm trạng tốt để chơi một số trò chơi không được tối ưu hóa cho hiển thị multi-touch. Để tránh vô tình chạm vào màn hình, bạn có thể muốn tạm thời vô hiệu hóa màn hình cảm ứng sau khi kết nối tablet với bàn phím và chuột.

*Để có thể tắt màn hình touch:

Bước 1: Chuyển về màn hình Start Screen. Sau đó chọn Control Panel.

Bước 2: Ở phần bên trái của Control Panel, vào phần More settings.

Bước 3: Chuyển tới mục Hardware and Sound và sau đó chọn Pen and Touch. 

Bước 4: Ở hộp thoại Pen and Touch, vào tab Touch và tắt Use your finger as an input device. Bây giờ bạn chạm vào màn hình sẽ không có phản hồi gì cả.

*Để bật lại màn hình touch:

Cách 1: Kết nối bàn phím hoặc chuột vào cổng USB, sau đó vào lại các bước y như phía trên và bật chức năng Use your finger as an input device.

Cách 2: Nhấn và giữ phím power để tắt tablet. Sau đó, bạn khởi động lại sẽ có thể sử dụng touch screen.

Nguồn: intowindows


Comment

#601
02/12/2011 - 04:47:58
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#602
02/12/2011 - 04:48:05
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#603
02/12/2011 - 04:48:10
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#604
02/12/2011 - 04:48:15
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#605
02/12/2011 - 04:48:21
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#606
02/12/2011 - 04:48:26
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#607
02/12/2011 - 04:48:32
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#608
02/12/2011 - 04:48:35
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#609
02/12/2011 - 04:48:39
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#610
02/12/2011 - 04:48:44
ipppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppppp
#623
02/12/2011 - 07:30:44
hay wa that li thu

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i