Cách mở chức năng Touch Screen hỗ trợ cho Google Chrome

Windows 8 đã được thiết kế cho cả máy tính lẫn máy tính bảng. Tất cả giao diện Metro style mới đều được xây dựng đặc biệt dành cho hiển thị multi-touch. Đồng thời, Metro Style dành cho Internet Explorer 10 (IE10) có trong Windows 8 cũng đã cung cấp cho ta trải nghiệm về cảm ứng đầu tiên khi duyệt web. Tuy nhiên, một số các trình duyệt thông dụng hiện nay trong đó có Google Chrome vẫn chưa cung cấp nhiều khả năng cho hiển thị multi-touch. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn ChromeTouch, một extension cho phép các bạn tinh chỉnh tối ưu hóa khả năng multi-touch cho google chrome.

Đầu tiên, các bạn vào đây để cài đặt ChromeTouch. Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể truy cập thông qua việc nhấn vào nút nhỏ ở kế bên nút bookmark. Click phải chuột vào ChromeTouch để thiết lập một số thông số cơ bản và cao cấp của extension.

Các bạn có thể thay đổi tốc độ drag, khoảng cách sliding... 

Ngoài ra, một số thông số khác cũng cần chú ý đến, ví dụ như Bounce Effect, chế độ không hiển thị scrollbar....

Nguồn: intowindows


Comment

#560
02/12/2011 - 04:33:07
uppppppppppppppp
#561
02/12/2011 - 04:33:11
uppppppppppppppp
#562
02/12/2011 - 04:33:15
uppppppppppppppp
#563
02/12/2011 - 04:33:18
uppppppppppppppp
#564
02/12/2011 - 04:33:26
uppppppppppppppp
#565
02/12/2011 - 04:33:31
uppppppppppppppp

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh