Thiết kế CSS cực nhanh và dễ dàng với WebPutty

Sao chép CSS từ trang web đang chạy, thay đổi nó trong một trình soạn thảo thông thường, và sau đó trở về trình duyệt của bạn để xem trước các thay đổi, vv. Quá trình này cần phải lập đi lập lại để có được thiết kế phù hợp nhất. Chúng tôi mang đến giải pháp dễ dàng hơn nhiều và đơn giản đó là một dịch vụ web - WebPutty.

WebPutty là một dịch vụ web miễn phí. Trang web cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa, xem trước, và xuất bản CSS cho trang web. Bạn đăng nhập vào trang web bằng cách sử dụng tài khoản Google. Tiếp theo, các trang web của bạn thêm một thẻ liên kết cộng với thẻ kịch bản (script). Từ đó, bạn sẽ dễ dàng có thể xem stylesheets cho các trang web thêm vào trên bảng điều khiển WebPutty.

Cùng với các đường kẻ được bổ sung và làm nổi bật cú pháp, trình soạn thảo CSS cho các stylesheets cho phép bạn xem trước các thay đổi. Hai chế độ - xem trước và xuất bản - cho phép bạn xem giai đoạn chỉnh sửa và kết quả CSS của bạn. URL của các stylesheet ở phía trên cùng của cửa sổ xem trước. Nút xuất bản trong cho phép bạn thực hiện những thay đổi ngay lập tức.

Tính năng:

    Một ứng dụng web thân thiện và dễ sử dụng.
    Cho phép chỉnh sửa CSS cho trang web của bạn.
    Bổ sung thêm dòng và tô sáng cú pháp mã giúp bạn chỉnh sửa tốt hơn.
    Cho phép xem trước các thay đổi của bạn.
    Công cụ tương tự: CSS Gradient Editor, CSSPrism và ProCSSor.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart