Quản lý PPA trong Ubuntu với Y PPA Manage

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn không muốn dùng command line khi cài đặt software trên Ubuntu? Nếu vậy bạn sẽ thích Y PPA Manager.
Người dùng Ubuntu hay tìm kiếm software mình cần trong phần Ubuntu Software Center, hoặc sử dụng từ khóa "apt-get" trong command-line. Những phần mềm này đều sẽ được lấy trực tiếp từ internet thông qua repositories, nơi lưu giữ tất cả phần mềm như một kho chứa. Mặc định, Ubuntu có thể truy cập hàng ngàn chương trình trong repositories. Và PPA Manager sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và download thông qua giao diện hoàn chỉnh.

Cách sử dụng


Khi mở chương trình bạn sẽ thấy giao diện, với bố trí rất phù hợp:

Trước hết, bạn cần phải thêm vào PPA mới. Đơn giản chỉ cần gõ tên của PPA mà bạn muốn.

Sau khi hoàn thành, giả sử tên PPA là chính xác, Y PPA Manager sẽ tự động thêm PPA và refresh tất cả packages. Bạn sẽ thấy một popup khi tiến trình hoàn tất:

Khi bạn thấy thông báo này bạn có thể tìm phần mềm bạn muốn trong Ubuntu Software Center hoặc bất kỳ package nào bạn thường dùng.
Bạn cũng có thể bỏ PPAs.
Bạn quan tâm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với PPA đã cũ? Bạn có thể kéo danh sách lên mở PPA mà bạn muốn xem.

Ngoài ra còn rất nhiều lựa chọn khác.

PPA được tìm từ web, khi bạn khám phá ra nhiều những phần mềm mà bạn muốn. Bạn có thể muốn tìm PPA từ một repo mà bạn đã biết. Chức năng tìm kiếm trong Y PPA rất phù hợp với điều này.

Cuối cùng, có vài cài đặt bài có thể cấu hình, bao gồm cả phiên bản mà bạn Ubuntu mà bạn đang dùng.

Tổng quan chương trình rất đơn giản dễ sử dụng thông qua giao diện.

Cài đặt Y PPA Manager


Để cài đặt Y PPA Manager bạn cần phải thêm một PPA. Đừng lo lắng, việc này cũng không khó lắm. Bạn chỉ cần mở command line và copy lệnh sau vào:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager

sudo apt-get update

sudo apt-get install y-ppa-manager

Nguồn:makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i