Xây dựng mô hình cao ốc bằng Robot biết bay

Tiếp theo sự thành công của nhiều thế hệ robot đơn giản trước, tại lần triễn lãm ở một hội nghị về kiến trúc diễn ra tại Pháp năm nay, mọi người đã bị chinh phục bởi những con robot biết bay mang tên Arena.

Nhiệm vụ của chúng là xây dựng một toàn tháp cao 6m và rộng 3,6m bằng 1500 khối bọt Plystyrene được đúc thành hình. Trước đây hai kỹ sư này đã dùng một con robot gọi là R-O-B để giành chiến thắng tại Venice Architecture Biennale vào năm 2008 khi xây một bức tường vòng tròn.

Lần này, 50 chú Arena sẽ được điều khiển không dây để phối hợp với nhau xây dựng tòa tháp. Hãy cũng xem video này:

Nguồn:howtogekk.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart