Cách thêm và xóa tài khoản người dùng sử dụng Command Prompt

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn đã bao giờ được trong một tình huống mà bạn phải vật lộn để tạo ra một tài khoản người dùng trong Windows Control Panel? Bạn có muốn tạo hoặc xóa một tài khoản người dùng ngay từ Command Prompt? Nếu vậy, hãy đọc hướng dẫn này.

Tạo một tài khoản người dùng mới khá dễ dàng trong Windows 8. Chỉ cần mở Metro Control Panel, vào phần Users và click Add a user. Tuy nhiên, nếu Metro Control Panel tự nhiên mất tích hoặc bạn không có thể mở Control Panel vì một vài lý do nào đó, các bạn có thể thử sử dụng Command Prompt để tạo tài khoản. Tất cả những gì bạn cần làm là thực thi một lệnh đơn giản và tài khoản người dùng mới của bạn sẽ sẵn sàng!

*Cách tạo tài khoản sử dụng Command Prompt

Bước 1: mở command prompt bằng cách gõ cmd ở hộp search của menu start, hoặc Windows + R, rồi gõ cmd ở hộp thoại Run. Nếu bạn sử dụng Windows 8, gõ cmd ở màn hình start screen rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter.

Bước 2: ở màn hình cmd, gõ theo cấu trúc sau: 

net user username password /add

Trong đó, thay username bằng tên user mà bạn đặt và password bằng password mà bạn đặt.

Tuy nhiên, nếu bạn không có quyền Administrator mà thực hiện việc này thì sẽ bị báo lỗi Access denied.

*Cách xóa tài khoản sử dụng Command Prompt

Bước 1: Mở cmd giống với ở trên

Bước 2: ở màn hình cmd, gõ theo cấu trúc sau: 

net user username /delete

Trong đó, thay username bằng tên user mà bạn muốn delete.

Ghi chú: Những câu lệnh trên hoạt động trên WinXP, Vista, Win7.

Nguồn: intowindows.Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i