Whspr: Ẩn chi tiết địa chỉ email với Form liên hệ

Whspr là một dịch vụ trực tuyến giúp ẩn địa chỉ email trong trang liên hệ, thay vào đó là một form liên hệ mà người dùng có thể điền thông tin cần thiết và liên hệ với bạn. Bằng cách này bạn sẽ có thể để gửi địa chỉ email bất cứ nơi nào mà không để lộ nó.

 Từ trang web: "Giả sử bạn muốn quảng cáo một công việc trên Twitter, và không muốn chia sẻ địa chỉ email công ty. Một số ứng viên nộp đơn có thể không muốn gửi trả lời công cộng, và họ không có thể gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp. Whspr! một giải pháp tuyệt vời để họ có thể tiếp cận bạn một cách kín đáo. "

Toàn bộ quá trình rất đơn giản, đầu tiên nhập địa chỉ email, chọn số ngày mà bạn muốn nó hoạt động, viết mô tả và sau đó click vào nút "Create my Whspr". Tiếp theo bạn sẽ nhận được một liên kết  các mẫu liên lạc trực tuyến có thể hiển thị trên bất cứ nơi nào bạn muốn (Twitter, Craiglist, Ebay ...)Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i