Google+ được tích hợp nhiều hơn vào Gmail

Google đang nỗ lực hết mức để chắc rằng những người dùng trung thành không quên mất mạng xã hội của mình bằng cách tích hợp Google+ nhiều hơn vào Gmail. Nếu bạn nhận được email từ một tài khoản Gmail và người đó cũng sử dụng Google+, bạn sẽ có thể "đặt vòng" người đó ngay trong Gmail. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được những người quen và thêm họ vào những vòng tròn của mình.

Ngoài khả năng "đặt vòng", bạn còn có thể thấy được những status mới của một người ngay ở phía bên phải khung email nếu họ đã nằm trong vòng tròn của bạn. Đây là một cách rất tuyệt để những email của bạn mang tính "xã hội" nhiều hơn.

Hãng cũng kết nối Google+ vào mục Contacts trong Gmail. Nếu một người nằm trong danh sách contact của bạn, những thay đổi của họ trên Google+ cũng sẽ được phản ánh qua mục Contacts.

Tính năng cuối cùng mới được cập nhật là tất cả những bức ảnh mà bạn gửi hoặc nhận trên Gmail sẽ có thể dễ dàng được chia sẻ lên Google+. Ngoài chức năng duy nhất là download như trước đây, bây giờ bạn có thể click vào link chia sẻ và gửi đến tài khoản Google Plus của mình.

Google cho biết những tính năng mới này sẽ được ra mắt trong một vài ngày tới.

Nguồn: makeuseofOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh