NppDocShare - Chỉnh sửa tài liệu cùng lúc trên nhiều máy[Notepad++]

Hiện nay, có rất nhiều plugin được bổ sung đã làm cho Notepad++ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong đó, NppDocShare là một trong những plugin đó. NppDocShare giúp mọi người trong cùng một mạng có thể cùng lúc chỉnh sửa tài liệu một cách thoải mái. Bạn chỉ việc kết nối mạng và bạn sẽ có thể chỉnh sửa tài liệu trong thời gian thực mà không có bất kì lag hay chậm trễ nào.

Để cài đặt NppDocShare, mở Plugin Manager từ menu Plugins --> Plugin Manager --> Show Plugin Manager. Ở tab Available, chọn NppNetNote và click Install.

Sau khi cài đặt xong, thanh NppDocShare sẽ nằm ở phía bên phải của Notepad++. Nếu bạn có một tài liệu cần được chỉnh sửa trên nhiều máy, chỉ cần mở tài liệu bằng Notepad++ và sau đó chọn Serve để biến máy tính thành server. Mặc định, Address và Port sẽ được thiết lập là localhost và 20081.

Trên máy khác, nhập vào địa chỉ IP của máy chủ và port tương ứng, sau đó click Connect. Tài liệu sẽ được mở lên, và từ máy khác có thể chỉnh sửa tài liệu đó.

Nếu bạn không cài đặt được NppDocShare theo hướng dẫn ở trên, hãy tải NppDocShare tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart