Đã có redsn0w 0.9.9b9 tethered Jailbreak

Không làm fan của iOS phải chờ đợi thêm. Bản Redsn0w mới dùng để jailbreak iOS 5 đã chinh thức có mặt phiên bản thử nghiện hỗ trợ các thiết bị sau:
- iPod Touch 3G
- iPod Touch 4G
- iPad 1
- iPhone 3GS
- iPhone4 (GSM)
- iPhone4 (CDMA)

Một số lưu ý trước khi sử dụng phiên bản này:

- Chưa hỗ trợ bẻ khóa và mở mạng, baseband.
- Chưa hoàn toàn hỗ trợ hết tất cả các app.
- Cần có tài khoản Developer của iOS để đăng ký UDID và kích hoạt.
- Chỉ là phiên bản tethered
- Nếu là iphone 3GS baseband 06.15: sẽ bị lỗi iTunes khi dùng IPSW

Với phiên bản này, bạn đã có thể yên tâm về hỗ trợ native 5.0.1 (không cần phải dùng IPSW 5.0 hoặc dùng command-line) hỗ trợ tự động mở rộng tất các các chức năng của redsn0w như: "Jailbreak", "Just boot", "Fetch blobs", "Stitch blobs", "Recovery Fix".

Ngoài ra nó còn tương thích với ultrasn0w hiện đã có mặt trên Cydia cũng như hỗ trợ iPhone 4 phiên bản 8Gb. Cho phép người dùng Windows sử dụng chức năng Custom để tạo IPSW mà không cần cập nhật baseband.

Link tải:
- redsn0w cho Mac
- redsn0w cho Windows

Nguồn:iphone-dev.orgOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i