Password Security Scanner - Kiểm tra sức mạnh của password đã lưu

Hầu hết các ứng dụng Windows bao gồm Google Talk, MS Outlook, Firefox, Internet Explorer, Windows Live Messenger ... lúc đăng nhập đều cho phép người dùng lưu lại thông tin, vì vậy họ không phải nhập lại thông tin mỗi lần đăng nhập lại. Tuy nhiên, Windows lại không có chức năng giúp người dùng liệt kê tất cả các thông tin đã được lưu trữ để xác minh lại tính toàn vẹn của thông tin, độ an toàn của mật khẩu. Do đó, bạn có thể cần một ứng dụng cho phép bạn kiểm tra tất cả các mật khẩu đã lưu. Password Security Scanner là một ứng dụng có thể giúp bạn tìm thấy tất cả các chi tiết thông tin đăng nhập được lưu, cho phép bạn kiểm tra sức mạnh của mật khẩu và các thuộc tính khác như để xác minh tính toàn vẹn mà không cần phải tự trích xuất các chi tiết đăng nhập từ các ứng dụng.

Tuy nhiên, ứng dụng sẽ không hiển thị mật khẩu đã lưu. Sau khi khởi động, nó sẽ liệt kê các ứng dụng với tên người dùng tương ứng, trong khi hiển thị thông tin bảo mật liên quan đến mật khẩu bao gồm cả số lượng chữ hoa / chữ thường, sự lặp đi lặp lại, những kí tự là số hoặc không phải số trong mật khẩu. Thông tin này có thể giúp bạn kiểm tra sức mạnh của mật khẩu được lưu trữ cho tất cả các ứng dụng. 

Để bắt đầu sử dụng Password Security Scanner, sau khi tải về các bạn tiến hành giải nén, sau đó chạy file PasswordScan.exe. Có lẽ các bạn sẽ phải đợi 1 chút để chương trình load, vì phụ thuộc vào số lượng các ứng dụng trong máy của bạn.

Nếu các bạn muốn lọc việc tìm kiếm ứng dụng, click vào Advanced Options từ menu Options.

Click đôi vào item trên danh sách, nó sẽ hiển thị chi tiết thông tin về item đó, bao gồm tên, loại mật khẩu, username, chiều dài password...

Password Security Scanner làm việc được trên mọi hệ điều hành Windows.

Tải Password Security Scanner tại đây 

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i