Khắc phục lỗi camera sau khi dùng Absinthe jailbreak iPad 2/iPhone 4S

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn tự hỏi làm sau để sửa lỗi Camera trên iPhone 4S hoặc iPad 2 sau khi jailbreak iOS 5.0.1 sử dụng Absinthe? Nếu vậy, bài viết sẽ giúp bạn đưa ra giải pháp hữu hiệu.

Theo nhưng hướng dẫn của planetbeing, lỗi trên xuất hiện khi jailbreak chưa thành công. Bạn có thể sửa lỗi đơn giản bằng cách chạy jailbreak một lần nữa dùng Absinthe.



Hướng dẫn Jailbreak tại đây

Trong trường hợp bạn gặp lỗi "error establishing a database connection", bạn có thể xem hướng dẫn tại đây

Nguồn: cydiahelp.com



Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh