phpForm: thiết kế CSS đẹp, nhanh và chuyên nghiệp

Thiết kế mẫu CSS trực tuyến sáng tạo cho những người không rành HTML một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Với phpForm, đơn giản chỉ cần chọn màu sắc mong muốn, tùy biến và thêm các lĩnh vực cần thiết (tên, địa chỉ, thông tin phản hồi, vv). Không cần email hoặc đăng ký cần thiết.

Tính năng

    Chọn từ 20 màu sắc khác nhau.

    Bao gồm nhiều lĩnh vực: dòng văn bản, đoạn văn bản, nhiều lựa chọn, Tên, thời gian, địa chỉ, Giá, Số lượng, hộp kiểm tra, Ngày, Điện thoại, trang web, Email, File tải lên, vv

    Tùy chỉnh lĩnh vực bằng cách thay đổi kích thước và kiểu của nó.

    Nhanh chóng, đơn giản, miễn phí và dễ sử dụng.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i