Pocket Informant HD: đồng bộ hóa với Google

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Pocket Informant HD - với nhiều tính năng đa dạng và linh hoạt trong việc quản lý lịch, công việc dành cho iPad vừa thêm các tính năng mới. Ra mắt chính thức phiên bản 2.02.41.

Với cập nhật lần này, Pocket Informant HD cung cấp thêm Notes và Contact để giúp bạn có thể quản lý tốt hơn lịch, công việc, contact và các chú thích trong app.Một số các tính năng mới chính là khả năng hỗ trợ đồng bộ hóa với Google Tasks. Bên dưới là danh sách một số tính năng trong phiên bản mới này:

- Notes và Contact mới
- Task Smart Groups
- Đồng bộ Google Task
- Photo và Contact Linking
- Swipe to Action, và nhiều tính năng mới khác
- Nhiều giao diện mới

Nguồn: ipadinsight.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart