CRegistry Comparison - So sánh sự thay đổi Registry

Nhiều bạn dùng máy tính lâu năm đều nhận ra rằng, registry là bộ não của Windows. Chỉ cần sai sót khi chỉnh sửa trong registry có thể làm cho Windows của bạn bị hư hỏng. CRegistry Comparison là một mã nguồn mở, giúp bạn so sánh được sự thay đổi của registry, xem được sự thay đổi mỗi lúc cài đặt mới một phần mềm, giúp bạn quản lí được registry một cách tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng CRegistry Comparison.

Khi ứng dụng chạy lần đầu tiên, nó sẽ tạo ra một file để so sánh registry vào desktop của bạn. Click OK để tiếp tục.

Sau đó, hệ thống sẽ được scan và những thay đổi trong registry sẽ được phát hiện.

Để so sánh những thay đổi, click Start Compare. Bạn có thể save kết quả so sánh bằng cách vào menu File -> Save Result.

CRegistry Comparison hoạt động tốt trên Win XP, Vista, Win 7, Win server 2003 và 2007.

Tải về ứng dụng tại đây.

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart