3 ứng dụng iPhone miễn phí giúp tự tạo các clip "stop-motion"

By Dr.Tran iOS  
Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn muốn tạo những đoạn phim độc đáo gây ứng tượng cho người thân mình? Stop-motion là một trong những kỹ thuật bạn cần.

Stop-motion là kỹ thuật dựng "video" kết hợp nhiều ảnh tĩnh với nhau tạo thành một chuỗi các chuyển động, hiện đang trở thành trào lưu nhất là đối với dân đồ họa.

Sau đây là 3 ứng dụng giúp bạn thực hiện:

1. Stop-Motion Camera

Một ứng dụng đơn giản để tạo, bạn sẽ thật sự bất ngờ với việc dễ dàng sử dụng được nó.

2. Frame X Frame

Đoạn clip dưới được làm từ ứng dụng này, cũng rất dễ sử dụng và cung cấp cho bạn những tùy chọn rất hữu ích.

3. Stop Motion Cafe

Ứng dụng cho phép bạn có khả năng lưu thành một "project" sau đó có thể lấy ra làm tiếp.

Theo Mashable


Comment

#759
24/02/2012 - 04:25:05
Giới thiệu ngắn ngọn quá :D

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i