Kết hợp tất cả địa chỉ mail vào Gmail

Gmail không chỉ là một hệ thống webmail mà nó còn mang đầy đủ tính chất của một client mail để giúp bạn lưu trữ tất cả địa chỉ mail vào cùng một nơi. Bạn có thể lấy tất cả emails vào một hộp mail trên Gmail hoặc gửi email từ bất kỳ địa chỉ email nào.
Và đặc biệt cho dù bạn sử dụng tài khoảng email khác hay chính tài khoản Gmail thì vẫn được Gmail chấp nhận.

Forward Email

Việc Forward để đảm bảo email đến đúng hộp thư chính của bạn ngay lập tức. Nếu dịch vụ email của bạn không có tính năng forward, đừng lo lắng - bạn có thể dùng Gmail's Mail Fetcher để lấy mail thông qua chuẩn POP3.

Mỗi hệ thống email có những cách khác nhau để cài đặt việc forward. Nếu tài khoản của bạn là Gmail, chỉ cần vào phần cài đặt, click vào phần Forwarding and POP/IMAP sau đó click Add a Forwarding Address.
Bạn sẽ được thông báo nhập vào địa chỉ email chính của bạn. Sau khi điền vào, bạn sẽ nhận được một link xác nhận tại địa chỉ mail đó. Click vào nó để xác nhận tài khoản của bạn.Sau khi xác nhận, bạn có thể sử dụng tính năng Forward trên tài khoản của bạn.Mail Fetcher

Không có tính năng forward? Đừng lo, chỉ cần email bạn có hỗ trợ POP3 bạn có thể vào phần Accounts > Import trong phần cài đặt của Gmail và click "Add a POP3 mail account you own".Nhập địa chỉ mail vào.Bạn sẽ phải cài đặt tài khoản mail. Bạn có thể lấy các thông tin này từ các dịch vụ mail khác.Nếu bạn dùng tính năng Mail Fetcher, bạn sẽ không thể nhận emails ngay lập tức. Gmail sẽ tự động kiểm tra tài khoản POP3 của bạn xem bạn có thường dùng không.Để bỏ qua giai đoạn chờ đợi, hãy kích hoạt Refresh POP Accounts trong phần Labs ở phần cài đặt của Gmail. Phần Lab này sẽ có một nút Refresh để bạn có thể kiểm tra tài khoản POP ngay lập tức.Send As

Việc nhận tất cả tài khoản email vào một hộp thư đã xong. Bạn có thể vào phần cài đặt trong tài khoản mail chính, click Accounts and Import để dùng tính năng "Add Another Email Address You Own".Bạn có thể thêm vào bất kỳ địa chỉ mail nào, thậm chí cả những dịch vụ email không hỗ trợ SMTP. Bạn sẽ phải bỏ chọn phần Alias. Nếu bạn chọn nó, mọi người sẽ thấy địa chỉ mail chính khi bạn gửi từ một địa chỉ mail khác.Nếu bạn thêm một địa chỉ Gmail, tất cả việc bạn phải làm là click Send Verification. Bạn sẽ nhận một email với đường link bạn dùng để click:Nếu bạn thêm địa chỉ không phải Gmail, bạn sẽ phải cung cấp thông tin SMTP bạn lấy từ service bạn đang dùng. Khi bạn dùng SMTP, Gmail gửi một email thông qua server. Nếu bạn dùng Send Through Gmail, Gmail sẽ gửi email thông qua server Gmail và phần địa chỉ sẽ thấy địa chỉ mail chính của bạn.Sau khi hoàn tất, bạn có thể click vào phần From để soạn một tin nhắn và chọn địa chỉ mail. Khi bạn trả lời tin nhắn được gửi từ địa chỉ mail khác, Gmail sẽ tự động chấp nhận địa chỉ mail đó.Bạn có thể thêm thông tin mặc định cho địa chỉ mail từ Accounts và Import.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i