LibreOffice 3.5 ra mắt, bổ sung tính năng ngữ pháp

LibreOffice, một phần mềm dựa trên nền tảng OpenOffice đựa phát hành vào năm 2010 vừa được cập nhật phiên bản 3.5. Với vài tính năng mới trong phiên bản lần này bao gồm tính năng kiểm tra ngữ pháp trong Writer.

Mục tiêu của phiên bản lần này chính là kiểm tra lỗi ngữ pháp trong câu chính xác hơn. Các thông báo sai luôn là một vấn đề khó chịu. Với những sự thay đổi được giải thích tại blog của LibreOffice, mục tiêu hướng đến việc giảm thiểu các khoảng trắng dư hoặc viết hoa sai.

Những cải tiến khác trong Writer bao gồm header, footer và giao diện phân trang cũng như cửa sổ đếm từ có thể tương tác.Calc, được gọi là Excel trong LibreOffice, cũng có khác nhiều cải tiến. Spredsheet được hỗ trợ tối đa đã tăng lên 10.000 sheets, định dạng số cũng phong phú hơn. Hiệu suất cải tiến giúp mở được file từ các phiên bản office khác.

Một điểm nhất chính nữa chính là khả năng cập nhận online sẽ thông báo người dùng khi LibreOffice có phiên bản mới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart