Lock Tab - Ngăn chặn việc đóng các tab quan trọng[Chrome]

Đôi lúc khi xài chrome các bạn thường bấm lộn nút tắt khi đang mở nhiều tab, và một số tab quan trọng đều bị bạn "xóa sổ". Lock Tab, một extension của Chrome, có thể giúp bạn khóa các tab bạn muốn. Giúp bạn tránh được việc tắt thông tin đang đọc một cách ngoài ý muốn.

Sau khi cài đặt Lock tab, khi có một sự kiện thay đổi nội dung trang web (tắt tab, đổi trang...) các bạn sẽ nhận được thông báo trước khi xác nhận có muốn tắt hay là không. Nếu bạn muốn tắt trang đó, bấm vào nút Leave this Page.

 

 

Phần Options của Lock Tab giúp bạn mở chức năng hiển thị message khi tab bị khóa, tự động khóa trang, Bật shortcut và đóng băng trang khi trang bị khóa. Sau khi các bạn chọn xong thì bấm nút Save & close để cập nhật thay đổi.

 

 

Tuy nhiên ứng dụng cũng có mặt hạn chế, đó là nó không thể tắt javascript code từ trang extension và gmail.

 

Cài đặt Lock Tab cho Google Chrome tại đây

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i