Remove Temporarily - Xóa phần không mong muốn trên trang web [Firefox]

Khi lướt web, bạn thường xuyên gặp các nội dung quảng cáo hay những thứ khó chịu cứ lảng vảng trước mặt bạn, trong khi bạn chỉ cần xem nội dung bên trong. Remove Temporarily là một add-on của firefox, giúp bạn xóa bỏ được một phần trang web theo ý bạn.

Sau khi cài đặt add-on, chỉ cần nhấn phải chuột vào thành phần bạn muốn dở bỏ tạm thời khỏi mắt bạn và một hộp sáng sẽ xuất hiện xung quanh thành phần đó. Sau đó click vào nút Remove Element ở thanh toolbar và thành phần đó sẽ lập tức bị xóa khỏi trang, cho phép bạn xem hoặc in trang web dễ dàng.

 

 

Cài đặt Remvoe Temporarily tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart