Tab Shutter - Lưu các tab đang mở bằng liên kết tới tài khoản Google

Thỉnh thoảng, chúng ta muốn lưu lại tất cả các tab đang mở để có thể dễ dàng mở lại lần sau, vì việc mở lại các tab cũ đôi khi mất thời gian. Tab Shutter là một extension của Chrome giúp bạn lưu các tab hiện hành, do đó bạn có thể mở lại chúng sau. Tab Shutter liên kết với tài khoản google. Sau khi cài đặt, các bạn cần phải login bằng tài khoản google của mình. Sau đó, các bạn có thể tiến hành lưu các tab.

Sau khi cài đặt Tab Shutter, một biểu tượng nhỏ được thêm vào ngay sau thanh URL. Khi bạn muốn lưu nhiều tab, chỉ cần click biểu tượng này, sau đó chọn một tên và nhấn vào Snapshot, hoặc bấm Enter. Hoặc bạn có thể gõ vào Snapshot ở thanh URL và bấm tab, sau đó nhập tên vào hộp textbot và nhấn Snapshot, Tab Shutter sẽ nhanh chóng lưu tất cả tab hiện hành cho bạn. Bạn có thể mở lại các tab này từ một máy tính khác. Mỗi một nhóm các tab sẽ được lưu bằng các tên khác nhau. Bạn có thể xóa hoặc cập nhật các tab mới.

 

 

Tab Shutter quả là công cụ tuyệt vời để truy cập và quản lí các tab hiện hành của bạn.

 

Cài đặt Tab Shutter tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh