Dừng việc load trang web sau một khoảng thời gian [Chrome]

Nếu trang web mà bạn đang xem cứ load liên tục, và bạn muốn dừng việc load trang web sau một khoảng thời gian định sẵn, Stop Load, một extension của Chrome, có thể giúp bạn.

Sau khi cài đặt, tất cả những gì bạn cần làm là thiết lập thời gian cho Stop Load. Hơn nữa, sử dụng stop load, bạn có thể xem được số nội dung đã được tải về sau một khoảng thời gian, phục vụ cho mục đích kiểm tra một vấn đề nào đó.

Tùy chọn Stop Load cho phép bạn thiết lập thời gian bằng giây. Nhập vào khoảng thời gian bạn mong muốn sau đó bấm Save. Nếu bạn nhập vào số 0, trang web sẽ không bao giờ ngừng load, và một trang trắng sẽ xuất hiện.

 

 

Extension có lẽ sẽ hữu ích đặc biệt khi bạn đang làm việc với nhiều tab load liên tục.

 

Cài đặt Stop Load tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart