Talent.me: Dễ dàng tìm việc làm thông qua Facebook

Thông thường, để có thể tìm một việc làm thì cách dễ nhất là gửi CV đến nhiều nhà tuyển dụng khác nhau. Việc này thực tế rất kém hiệu quả. Hoặc có những khi bạn không cần tìm việc làm mới nhưng nhà tuyển dụng lại thấy sự phù hợp trong thông tin của bạn với vị trí cần. Talent.me là một công cụ mạng xã hội tạo nên điểm nhấn trong thị trường và tỏ ra khá hứa hẹn. Dễ dàng cài đặt, sử dụng và giúp bạn tìm một công việc thích hợp.


Tạo hồ sơ Talent.me được thiết kế để dùng cùng với Facebook, chỉ cần đăng ký bằng tài khoảng Facebook của bạn.Để thêm thông tin nghề nghiệp của bạn, chỉ cần nhập vào trực tiếp hoặc import từ profile tài khoản Linked. Để tiết kiệm thời gian viết lách, bạn nên đảm bảo thông tin trong Linked luôn được cập nhật.Bạn cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa hồ sơ ở Talent.me sau khi lấy thông tin từ Linkln.Thêm Năng lực

Nếu bạn muốn được tìm thấy, việc cần làm là thêm các năng lực bạn đang có vào Talent.me. Hãy vào Tab Talents và thêm những kỹ năng bạn có. Nhà tuyển dụng sẽ tìm thấy ứng viên tùy theo những năng lực này, vì vậy nó rất quan trọng. Bạn có thể thêm tối đa 25 kỹ năng khác nhau.Xác nhận thông tin

Mạng Talent.me sẽ tự động xây dựng thông tin trên Facebook của bạn.

Để xác nhận bạn bè và thông tin trên Talent.me rất đơn giản. Hãy vào tab Endorsements và nó sẽ tự động chỉ cho bạn biết ai mà bạn có thể xác nhận.

Nghề nghiệp trên Talent.me

Phần tab jobs sẽ cho phép bạn tìm nghề nghiệp phù hợp với khu vực của bạn và với tài năng của bạn. Nguồn nghề nghiệp được lấy từ indeed.com, một trang thông tin rộng lớn và phong phú.

Nguồn:makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart