Tự động bật Extension trên các website chỉ định trước[Chrome]

Nếu bạn có một lượng lớn các extension được cài đặt và mong muốn quản lí chúng được hiệu quả hơn, thì Extension Automation có thể hữu ích cho bạn. Extension này giúp bạn bật và tắt các extension tự động từ các website được chỉ định trước, giúp bạn tránh được sự lãng phí bộ nhớ khi chạy các extension không cần thiết.

Sau khi cài đặt, bấm phải chuột vào nút trên thanh toolbar và chọn một extension từ menu xổ xuống để bật nó cho website đó. sau đó refresh lại trang đó để xem kết quả.

 

 

Mục Settings của Extension Automation cho phép tự động mở tất cả các extension và thêm vào bộ lọc cho nó. Bạn có thể dễ dàng xóa đi bộ lọc bằng cách click vào biểu tượng dấu chéo đỏ.

 

 

Cài đặt Extension Automation tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i