Box.net cung cấp 50Gb miễn phí cho người dùng Android

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Box.net là một dịch vụ lưu trữ online có thể được truy cập thông qua web, smartphone và tablets. Dịch vụ này giúp quản lý dữ liệu hoặc backup và đồng bộ với tất cả các thiết bị hoặc chia sẻ với bạn bè. Một tài khoản Box.net sẽ được dung lượng 5Gb. Hiện tại dịch vụ này đang cung cấp 50Gb miễn phí đến tất cả người dùng Android đang dùng ứng dụng Box trên thiết bị trước ngày 23 tháng 3.

Để được hưởng lợi ích này từ Box.net, bạn phải cài ứng dụng Box.net trên điện thoại hoặc tablet của bạn. Ngay khi bạn login hoặc đăng ký tài khoản mới bạn sẽ được thông báo upgrade lên 50gb.Phiên bản Box.net mới cũng có nhiều tính năng mới, bao gồm việc cải tiến hỗ trợ ngôn ngữ, xem bình luận và khả năng mời mọi người tham gia.Hãy tham gia trước 23/3 để được nhận 50gb miễn phí.

Nguồn:makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i