Chia sẻ file với máy ảo chạy Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi sử dụng Windows 8 trên máy ảo của VMWare, tính năng chia sẻ folder không hoạt động vì bạn không thể nào cài đặt VMWare Tools. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thủ thuật để thay đổi điều này.

Login vào Windows 8, chọn Settings từ menu của VM.Một hộp thoại sẽ mở ra. Ở phần Hardware, chọn Network Adapter. Chọn NAT trong phần Network connection. Click OK để đồng ý lựa chọn và đóng hộp thoại.Chọn Virtual Network Editor từ menu Edit.Nếu hộp thoại User Account Control mở ra, chọn Yes.Chọn loại NAT trong danh sách kết nối ở phía trên cùng. Đảm bảo đã chọn Connect a host virtual adapter. Tên của host sẽ hiển thị trong hộp thoại. Click chọn Use local DHCP.

Để kết nối máy ảo Windows 8 và Windows 7, bạn phải kích hoạt tính năng chia sẻ folder trong windows 7 sau đó map vào folder trên windows 8.

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i