Lưu lại nhiều tab thường xuyên mở để truy cập lần sau[Chrome]

Mở nhiều tab cùng lúc để làm việc online không còn là chuyện hiếm, và việc thường xuyên mở lại các tab này có thể khiến nhiều người chán nản. Tab Bundler, một extension của Chrome, giúp bạn lưu lại các tab vào một nhóm được bạn định nghĩa. Chẳng hạn, những nhóm về âm nhạc, công việc...

Bạn có thể tạo một nhóm bằng việc mở màn hình với tất cả những tab đang mở, sau đó click vào nút Bundler trên thanh toolbar, nhập vào tiêu đề của nhóm và nhấn Enter để tạo một nhóm mới. Để load một nhóm đã được lưu, chỉ cần nhấp đôi chuột vào tên nhóm.

 

 

Bạn có thể tắt hoặc hiện 2 tùy chọn cho phép thay thế một nhóm bằng nhóm khác hoặc cho phép xóa nhóm đó bằng cách nhấn vào nút mũi tên ở phía dưới của màn hình pop-up.

 

 

Các bạn lưu ý nếu xóa cookie sẽ xóa luôn các nhóm đã được lưu ở Tab Bundler. 

 

Cài đặt Tab BUndler cho Google Chrome tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh