Logo và icon Windows 8 dành cho bạn

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn yêu thích icon tương tự như Windows 8 và muốn dùng trên hệ thống khác? Nếu vậy bạn sẽ thích bài viết này.

Sau khi down về, bạn hãy giải nén icon ra. Tuy nhiên có nhiều icon không phù hợp kích thước và khó sửa đổi. Tuy nhiên vẫn có những icon phù hợp.

Để download, hãy click vào link bên dưới. Giải nén rồi sử dụng.

Link download

Nguồn: 7tutorials.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i