Mountain Lion Preview thêm Twitter, Đồng bộ hóa tab và Contact

Apple đã cho ra mắt phiên bản mới nhất của Mac OS vào thứ sáu. Có hai tính năng mới đáng chú ý là Twitter notifications và đồng bộ tab. Twitter notification xuất hiện ở phần notification center như là một tính năng hoàn toàn mới trong phiên bản lần này. Khi đã đăng nhập tài khoảng thì ngay lập tức Twitter sẽ được cài vào iOS hoặc Android.

Một ấn tượng mới là tính năng đồng bộ với Safari, được kết hợp với logo iCloud mới. Bằng cách click vào tab mở trong Safari, iCloud sẽ được kết nối đến thiết bị. Nó sẽ có thể mở tab từ các thiết bị khác sử dụng OS X. 

Cuối cùng, tính năng quản lý contact mới. Bất kỳ khi nào ứng dụng được cài trên OS X sẽ truy cập dữ liệu contact và đưa ra thông báo. Bạn sẽ có thể xem ứng dụng nào vừa yêu cầu quyền admin.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i