Close All - Tắt tất cả ứng dụng đang mở chỉ bằng phím nóng

Khi sử dụng máy tính một lúc lâu, ứng dụng bạn mở có lẽ khá là nhiều. Việc đóng từng ứng dụng một có lẽ mất nhiều thời gian. Hôm nay tôi, sẽ giới thiệu các bạn Close All, giúp đóng tất cả ứng dụng đang mở bằng phím nóng.

Close All không chiếm dụng nhiều không gian tài nguyên. Khi cần đóng tất cả ứng dụng, các bạn chỉ cần bấm vào Close All.

 

 

Tuy nhiên, bạn có thể dùng hotkey để truy cập vào ứng dụng nhanh hơn, bằng cách tao shortcut trên desktop, sau đó vào properties và thiết lập hotkey.

 

 

ứng dụng hoạt động trên cả win 32 bit và 64 bit.

 

Tải về Close All tại đây

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i