Backup và Restore packages trên Ubuntu với Aptoncd

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
APTonCD là một cách giúp dễ dàng backup các package vào đĩa hoặc file ISO. Bạn có thể nhanh chóng restore các packages trên hệ thống Ubuntu mà không cần download gì khác.

Cài đặt

APTonCD có sẵn trong repo của Ubuntu. Chỉ cần search từ khóa "APTonCD" trong Ubuntu Software Center.

Bạn cũng có thể chạy lệnh:

sudo apt-get install aptoncd

 

Sau khi cài đặt, bạn có thể mở từ Dash.

Backup package

Nút Create cho phép bạn tạo ra một đĩa có để download, lưu DEB packages trong đó. Những packages từ APT cache (lưu trong /var/cache/apt/archives/ directory). Nếu bạn dùng các công cụ dọn dẹp như Computer Janitor, các packages được lưu giữ sẽ không được lưu trong hệ thống.

APTonCD cho phép bạn tạo ra một danh sách các packages được lưu và tự động chọn tất cả. Bạn có thể bỏ chọn nếu không muốn. Nếu bạn có các DEB khác, click nút Add để thêm vào. Bạn cũng có thể kéo thả các DEB vào từ các chương trình quản lý khác.

Sau khi đã chọn các gói packages, click Burn. Một cửa sổ sẽ xuất hiện để bạn chọn CD hay DVD, đặt tên và vị trí lưu file ISO. 

Click nút Apply và APTonCD để tạo file ISO.

Sau khi đã tạo được, bạn có hte63 dùng APTonCD để burn đĩa.

Cài đặt

Nếu bạn burn file đĩa vào đĩa thật, bạn có thể cho đĩa vào, mở file và double clcik lên package tên "aptoncd-metapackage" để cài đặt.

Thêm đĩa vào Repo

Lựa chọn File -> Add CD/DVD trong APTonCD sẽ thêm đĩa vào như một repo. Do đó bạn có thể cài đặt như bất cứ repo nào, thậm chí cả khi offline.

Resotre package

Dùng lệnh sau:

sudo apt-get install hal

 

Restart APTonCD sau khi chạy lệnh và bạn sẽ có thể restore các packages bằng cách click nút Restore. Bạn có thể restore packages tới bất kỳ hệ thống nào.

Sử dụng nút Load để load đĩa hoặc file ISO.

Sau khi load, bạn có thể Restore.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart