Google Map tích hợp tình hình giao thông theo thời gian thực

Giờ đây, nếu bạn đang thắc mắc không biết làm sao để đến một cuộc hẹn hoặc một buổi phỏng vấn nhanh nhất có thể, bạn đã có thể tìm giải pháp với Google Maps vì hệ thống này đã tích hợp cả tình hình giao thông theo thời gian thực.

Chức năng mới này phân tích các dữ liệ trong Google Maps dựa trên các điều kiện thực tế. Do đó, nếu bạn đang băng qua một thành phố hay thị trấn bạn sẽ có thể thấy được sẽ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện việc này mà không bị kẹt xe, cũng như bao lâu để vượt qua nếu đang trong tình trạng kẹt xe.

Dựa vào vị trí của bạn, khoảng cách ngắn nhất có thể tốn thời gian nhiều nhất phụ thuộc vào thời gian nào trong ngày bạn bắt đầu. Dữ liệu giao thông sẽ liên tục cập nhật, cung cấp các thông tin mới nhất.

Google đã từ cung cấp dữ liệu về giao thông, tuy nhiên đây là lần đầu tiên có phần chỉ đường.

"Tính năng giao thông trước đây đã được gỡ bỏ khỏi Google Maps từ mùa hè trước cung cấp cho người dùng tình huống xấu nhất của giao thông dựa trên dữ liệu trong lịch sử, tốn khoảng 50 phút". "Tính năng này đã được gỡ khỏi vì chúng tôi muốn cả tiến sự cập nhật của dữ liệu. Tính năng mà chúng tôi đang giới thiệu sẽ hoạt động khác biệt và trong nhiều mục đích...."

Dữ liệu được thu thập từ môt dịch vụ thứ ba cũng như thông tin từ Android để chuyển vào vị trí trong Google Maps. Google có thể nói, ví dụ, nếu có vài người dùng Android di chuyển chậm thì họ sẽ phân tích được mức độ chậm của giao thông. Càng nhiều người di chuyển chậm, thông tin càng chính xác.

Nếu bạn muốn cung câp thông tin cho dịch vụ này, bạn có thể thực hiện bằng cách mở chức năng My Location trong Google Maps trên điện thoại Android của bạn.

Nguồn: mashable.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart