4 Mẹo mã hóa tài liệu PDF

Trong thế giới tài liệu kỹ thuật số ngày nay, PDF (Portable Document Format) đã trở thành một định dạng đặc biệt. Một file PDF có thể được xem từ nhiều hệ điều hành khác nhau, bằng nhiều chương trình khác nhau và có thể chuyển đến nhiều thiết bị khác nhau. Người dùng cũng có thể dễ dàng sắp xếp hay đánh dấu trang đang đọc, thậm chí chuyển PDF thành eBook.

1. Sử dụng Password

Tất cả file PDF có thể được mã hóa, nhưng phương pháp sẽ tùy theo nhu cầu của bạn. Nhiều doanh nghiệp dùng password để giải mã file. Người dùng có thể cho biết password thông qua điện thoại hoặc chỉ cần truy cập vào file họ cần. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến bất kỳ người nào dùng mã hóa mở được file. 

Chú thích rằng việc mã hóa sẽ không ngăn file bị xóa. Bạn sẽ phải cần đảm bảo về quyền truy cập file trên máy tính của mình luôn an toàn.

2. In tài liệu trong khi vẫn có password

Nếu bạn quyết định mã hóa file PDF bằng password, bạn có thể ngạc nhiên hoặc bất ngờ khi biết vẫn có thể cho phép in tài liệu mà không cần password. 

3. Bảo mật PDF có thể được dùng để tránh copy

DRM (Digital Rights Management) có thể được dùng khi bạn gửi những file đến khách hàng trước khi được trả tiền. Các file này sẽ cho phép User cắt và dán nội dung text nhưng lại không cho phép copy hay thậm chí in file.

4. Một số cơ chế mã hóa và bảo vệ có thể bị phá vỡ hoặc tránh

Mặc dù đôi khi người dùng khá tin tưởng với các cơ chế bảo mật và mã hóa. Thế nhưng vẫn có nhiều dịch vụ online cho phép bỏ các cơ chế này. Với nhiều tầng mã hóa và nhiều máy tính siêu mạnh, việc này hoàn toàn có thể làm được.

Nguồn: makeuseof.com


Comment

#774
09/04/2012 - 03:06:35
like

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart