Theo dõi tốc độ và sức khỏe ổ cứng máy tính

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Ngoại trừ quạt tản nhiệt, tất cả các phần cứng máy tính luôn được nâng cấp thường xuyên. Hầu hết người dùng đều dùng ít nhất 1 ổ cứng với nhiều partition khác nhau. Số vòng quay của ổ cứng cũng ngày càng tăng lên từ 5400 đến 7200 rpm.

Sức khỏe: CrystalDiskInfo

Đầu tiên là về sức khỏe ổ cứng. CrystalDiskInfo là một công cụ miễn phí và tuyệt vời trong việc chăm sóc ổ cứng. Nó cho phép bạn thấy được thông tin về ổ cứng bằng các dùng giao diện S.M.A.R.T. Bạn có thể xem được số lần sử dụng, tốc độ quay, nhiệt độ...

Tốc độ: DiskBench

Giờ đây, khi đã biết về sức khỏe của ổ cứng bạn sẽ có thể yên tâm mà nghĩ đến tốc độ ổ cứng và những gì DiskBench làm được. Không như CrystalDiskInfo, DiskBench không nhiều nút ứng dụng và nhiều chức năng: bạn sẽ có 5 tab chính trong bảng điều khiển. Mỗi tabs cho phép bạn chạy những kiểm tra khác nhau. 

Có một thứ rất quan trọng về DiskBench bạn nên biết: ứng dụng cho phép bạn thay đổi các kích thước khác nhau của ổ cứng. Ví dụ như chia thành các khoảng 2Gb.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i