Restore những Bookmark lỡ xóa trong Firefox và Chrome

Thật không may khi vô tình xóa những file quan trọng hay những bookmark mà bạn đã luôn trong Firefox hoặc Chrome. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cứu vãn những tình huống này bằng một số tính năng có sẵn trong Firefox và Chrome.

 

Chrome

Nếu bạn lỡ tay xóa mất các bookmark trong Chrome, và bạn chưa khởi động lại Chrome, có thể bạn vẫn còn may mắn. Chrome sẽ tự động backup toàn bộ bookmark của bạn theo thời gian do đó bạn vẫn có thể còn có cơ hội phục hồi.

Trong Explorer, tìm phần: C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default. Lưu ý rằng AppData là một thư mục ẩn, bạn sẽ không thấy được nếu chưa kích hoạt phần hidden folders.

Trong folder này, bạn sẽ tìm thấy hai file quan trọng: Bookmarks và Bookmarks.bak. Bookmarks chính là bookmark hiện tại của bạn, còn Bookmarks.bak là file backup mà bạn cần. Bạn có thể kiểm tra ngày dựa trên các file đó.

Sau khi hoàn tất, hãy xóa phần đuôi .bak, và nó sẽ trở thành file Bookmarks thật.

Khi bạn thay đổi tên, Window sẽ cảnh báo bạn và hãy chọn Yes.

Sau khi khởi động lại, bạn sẽ có bookmark cần!

Firefox

Firefox cung cấp một cách dễ hơn để restore bookmarks. Và bạn có thể thực hiện nhiều lần:

Firefox tự động backup bookmark như Chrome nhưng phương thức không giống, nó sẽ lưu khoảng 10 backup cho bạn thay vì chỉ 1 như Chrome. 

Trong phần menu của Firefox chọn Bookmarks và Show All Bookmarks. Bạn cũng có thể bấm nút Ctrl+Shift+B. Trong cửa sổ bookmarks, chọn "Import and Backup" rồi "Restore"

Tại đây bạn sẽ có thể chọn Backup muốn Restore. Cách tốt nhất là chọn bản mới nhất trước khi bạn xóa bookmark...

Firefox cũng sẽ lưu ý bạn rằng việc restore bookmark sẽ thay tất cả bookmark hiện tại.

Sau khi click OK, bạn sẽ ngay lập tức thấy sự thay đổi. 

 

 

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i