Kindle Fire cập nhật phần mềm với nhiều chức năng mới

Kindle Fire, tablet giá 199$ của Amazon đã được ra mắt 4 tháng, và hiện tại đang có nhiều cập nhật và thay đổi mới. Phiên bản phần mềm mới, 6.3, được tự động cập nhật.

Hai tính năng nổi bật mới chính là chia sẻ và Book Extra. Những cập nhật mới này mang lại khả năng đánh dấu trang sách đang đọc cho người dùng, và chia sẻ với bạn bè qua toolbar. Bạn có thể thêm chú thích khi đánh dấu rồi chia sẻ với người dùng khác đang đọc cùng loại sách hoặc chia sẻ trên Facebook và Twitter. Book Extras là một tính năng khá mới. Đã có mặt trên Kindle Touch, mang đến những thông tin về sách như tác giả, nhà xuất bản...

Những tính năng khác bao gồm cá nhân hóa tài liệu, Reading View trên Amazon Silk...

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh