ForgetNot! - Ứng dụng nhắc nhở công việc trên desktop

Nếu bạn thường xuyên quên một sự kiện, hay một việc nào đó, có lẽ bạn cần phải có một công cụ nhắc nhở thường xuyên cho bạn. ForgetNot, một ứng dụng dựa trên nền tảng Java, giúp bạn lưu giữ các sự kiện quan trọng của bạn, và nhắc nhở bạn mỗi khi sự kiện đó đến gần.

Ứng dụng có một giao diện đơn giản và dễ dùng. Khi bạn mở ứng dụng, một danh sách các công việc bạn đã thêm vào ở trước mắt mình. Có 4 nút hỗ trợ bạn quản lí các công việc: Thêm mới, chỉnh sửa, sao chép công việc và xóa event. 

 

 

Để thêm một sự kiện mới, bấm vào nút New, chọn loại sự kiện ở phần icon, chọn ngày tháng xảy ra sự kiện, mục Recurrence cho biết việc sự kiện sẽ lặp lại trong bao lâu, mục Alert sẽ thông báo cho bạn biết sự kiện đó trước mấy ngày, và phần <empty> nhập vào thông tin của sự kiện đó.

 

 

 

Sau khi thêm sự kiện, bạn có thể thay đổi thông tin bất cứ khi nào bạn muốn. Khi ứng dụng thông báo sự kiện sắp được xảy ra, bạn có thể cho nó thông báo thêm lần nữa bằng việc bấm vào Snooze.

 

 

ForgetNot chạy trên nền win xp, vista, win 7, win 8 cả 32 bit và 64 bit.

 

Tải ứng dụng tại đây.

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i