UserAssistView - Xem tất cả ứng dụng được mở bởi các user khác

Đôi lúc bạn cần kiểm tra xem những người khác khi ngồi vào sử dụng máy tính của bạn đã làm gì trên máy bạn, hoặc giám sát các hoạt động của con em mình. UserAssitsView, một ứng dụng miễn phí không cần cài đặt, giúp bạn xem được những chương trình đã được mở sau khi bạn đã rời xa chiếc ghế.

Vậy thì cách hoạt động của ứng dụng là gì? Windows thiết kế cho những ứng dụng sau khi được mở sẽ được lưu lại thông tin để lần sau khi mở lại được nhanh chóng hơn. Những thông tin được lưu lại được quản lí trong registry, và UserAssistView sẽ dẫn bạn vào thẳng registry nơi lưu trữ thông tin các ứng dụng đã mở.

 

Giao diện của ứng dụng cung cấp một cái nhìn tổng thể của hệ thống và các process. Thông tin được hiển thị trên 5 cột. Cột Item Name hiển thị đường dẫn ứng dụng, cột Count cho biết số lần ứng dụng được mở, cột Modified Time cho biết thời gian gần nhất mà ứng dụng được thay đổi, và cột classID giúp bạn tìm kiếm khóa của ứng dụng khi truy cập vào Registry.

 

 

Trong trường hợp bạn muốn xuất thành các report theo dạng HTML những item mà bạn muốn, chỉ cần chọn các dòng, sau đó nhấn phải chuột chọn HTML Report - Selected items. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo report cho tất cả các item.

 

 

UserAssistView là một công cụ tuyệt vời nếu bạn muốn để mắt tới những đứa trẻ của mình. Ứng dụng hoạt động trên Win xp, Vista, win 7 và win 8.

 

Tải UserAssistView tại đây.

Nguồn: addictivetips


Comment

#771
05/04/2012 - 08:35:53
:d

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Xây dựng portfolio, digital cv với specialthanks.to * Tự thuộc từ vựng mỗi ngày với Passive Learn