Tìm kiếm và thay thế text từ nhiều file khác nhau cùng lúc

Đôi lúc bạn cần phải thay đổi thông tin nào đó trên nhiều tài liệu, vì mỗi tài liệu đều có chứa đoạn thông tin đó. Tuy nhiên, công việc mở từng tài liệu lên rồi tìm kiếm và thay thế khiến bạn cảm thấy khó chịu. Search And Replace là một ứng dụng miễn phí, không cần cài đặt, giúp bạn có thể tìm kiếm văn bản trên nhiều tài liệu riêng biệt và thay thế chúng bằng văn bản khác.

 

Màn hình giao diện của ứng dụng gồm các menu File, Tools, Profile, Help. Ở giữa được chia thành 2: Step 1 và Step 2. Ở bên trái được chia thành 2 tab Simple và From...To.. là 2 chế độ tìm kiếm và thay thế. Ở bên phải là nơi bạn chọn các file bạn muốn tìm kiếm và thay thế.

 

Để Tìm kiếm và thay thế text, bạn chỉ cần nhập văn bản muốn tìm kiếm ở ô Search for this text và phần thay thế ở ô Replace found text with this text. Nếu bạn muốn tìm kiếm phân biệt hoa thường, đánh dấu vào mục Case Sensitive Search.

 

 

 

Ở tab From...To cho phép bạn chỉ định chữ đầu tiên và chữ cuối cùng xuất hiện trong văn bản cần tìm kiếm. Công cụ này hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm nhiều đoạn đặc biệt trong văn bản, tài liệu.

 

 

Tab Specify Dicrectory ở phần bên phải cho phép bạn thay đổi nội dung text bạn tìm thấy ở tất cả các file trong thư mục.

 

 

Search And Replace hoạt động trên Win XP, Vista, Win 7 và Win 8.

 

Tải Ứng dụng tại đây

 

Nguồn: addictivetips


Comment

#783
09/04/2012 - 04:10:40
khó wa

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart