Bạn sẽ Google như thế nào vào năm 1986?

Ngày nay, Google đã trở nên quá phổ biến trên toàn thế giới. Nhà nhà điều biết, người người điều biết. Thế nhưng, đã khi nào bạn nghĩ bạn sẽ sử dụng Google thế nào vào những năm 1980?

Chắc chắn, bạn sẽ không có được một giao diện thân thiện dễ dùng và sẽ phải dùng giao diện DOS.

Và đây chính là điều mà Google Doodle đang thực hiện để kỷ niệm DOS.

Được thiết kế bởi Squirrel-Monkey.com vừa được ra mắt vài tháng trước nhưng đã được một công ty thiết kế web của Úc tạo ra bộ máy tìm kiếm thật sự và giả lập như các máy cấu hình thấp thời điểm đó.

Nguyên nhân của dự án này vẫn chưa rõ, nhưng nếu việc này muốn gây sự chú ý thì nó thật sự thành công.

 

Nguồn:mashable.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart