Chuyển file DMG thành file ISO trong Windows

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Định dạng DMG ngày càng trở nên phổ biến và được dùng nhiều trong Mac OS X. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi file DMG thành file ISO để dùng trên Windows.

Trước tiên bạn phải vào website để tải chương trình dmg2img

Sau khi đã download, bạn có thể mở folder ra, click phải vào file, sau đó giải nén tất cả.

Bạn sẽ được hỏi vị trí cần để giải nén.

Tiếp theo giữ nút shift rồi click phải trên thư mục Download, chọn lệnh open command window here from the here.

Tiếp theo gõ lệnh

dmg2img <source file.dmg> <destination file.iso>

Ví dụ như:

 

dmg2img “C:\Users\Taylor Gibb\Desktop\random.dmg” “C:\Users\Taylor Gibb\Documents\ConvertedRandom.iso”

 

Nhấn Enter

Giờ bạn đã có thể burn file ISO

 

 Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i