Sử dụng đầy đủ chức năng của Recyclebin trong Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi bạn có nhiều Windows đang mở trên PC, việc sử dụng Recycle Bin đôi khi sẽ phải gặp vấn đề. Mẹo sau đây sẽ giúp bạn dùng đầy đủ chức năng của recycle bin trên thanh taskbar.

Tạo một Recycle Bin trên thanh Taskbar

Click phải lên thanh taskbar, chọn Toolbar\New Toolbar từ menu. Bạn nên unlock thanh taskbar.

Khi bạn được yêu chọn đường dẫn đến vị trí thanh bar, hãy copy đường dẫn sau.

%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Click Select Folder

Bạn sẽ được thông báo thanh toolbar luôn lưu ở bên phải, click dấu chấm sau đó kéo thanh toolbar sang bên trái.

Thanh taskbar của bạn sẽ như sau

Kế tiếp bạn sẽ cần bỏ text, hãy click phải vào dấu chấm và bỏ chọn Show Text, Show Title.

Tiếp theo bạn hãy chọn Icon lớn hơn

Kéo biểu tượng Recycle Bin từ desktop vào toolbar.

Cuối cùng bạn có thể xóa shortcut ở Toolbar sau đó lock thanh taskbar lại.

 

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i