EmproNetUsgAlert - Thông báo khi dùng Internet vượt mức giới hạn

Nếu bạn đăng kí một gói internet không giới hạn, bạn có thể sử dụng băng thông hoàn toàn tự do thoải mái. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn chỉ đăng kí một băng thông giới hạn, việc quản lí băng thông để không sử dụng vượt mức là việc cần thiết. EmproNetUsgAlert, một ứng dụng cho phép bạn có thể giám sát việc sử dụng băng thông và thông báo cho bạn khi bạn sử dụng vượt mức cho phép.

 

 

Giao diện chính của chương trình bao gồm các tùy chọn như là Quota Type cho phép bạn giám sát lưu lượng theo ngày, theo tháng, Traffic (upload & downloads, upload, download), Unit (theo GB hoặc MB), Allowance (nhập vào tổng dung lượng cho phép). Phần alert nhập vào % lưu lượng sử dụng sẽ hiện lên thông báo và thời gian thông báo sẽ lặp đi lặp lại để nhắc nhở bạn. Sau khi hoàn tất nhấn Apply.

 

 

Khi lượng băng thông bạn sử dụng để tới giới hạn, bạn sẽ nhận được thông báo màu đỏ ở góc dưới bên phải màn hình.

 

 

EmproNetUsgAlert hoạt động trên nền 32 bit và 64 bit của WinXp, Vista, Win 7 và Win8.

 

Tải về EmproNetUsgAlert tại đây

 

 

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart