4 Ứng dụng chấm điểm trình duyệt Web

Cho dù bạn đang thử so sánh Firefox với Chrome hoặc kiểm thử tốc độ thật của một trình duyệt 64-bit nào đó thì bạn cũng sẽ thích 4 ứng dụng bài viết này giới thiệu.

 

 

 


Peacekeeper

Peacekeeper là một chương trình chấm điểm được tạo bởi Futuremark, các lập trình viên của 3DMark và PCMark dành cho game PC và hiệu suất PC. Không như các công cụ khác, ứng dụng hoàn toàn được tạo bởi nhà phát triển thứ ba cho nên hoàn toàn đáng tin cậy.

Tất cả những gì bạn phải làm là vào website và click "Test your browser". Bạn có thể chấm điểm bất kỳ loại trình duyệt nào, ngay cả khi chạy trên smartphone hoặc tablet.

Peacekeeper sẽ dùng Javascript để kiểm tra render, DOM, thread...

Peacekeeper cũng sẽ kiểm tra tính năng của HTML5 như webGL, đồ họa 3D, và HTML5 video. Đây là một trong những tính năng được người dùng yêu thích nhất.

Việc kiểm tra sẽ diễn ra trong khoảng 5 phút. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy số điểm benchmark chấm và so sánh với thiết bị khác. Nếu bạn so sánh với trình duyệt khác trên máy tính, việc kiểm tra sẽ diễn ra trên mỗi trình duyệt và dễ dàng so sánh số điểm.

SunSpider

SunSpider được tạo ra bởi WebKit team - nhóm đã thực hiện engine cho Google Chrome, Apple safari và các trình duyệt mặc định trên Android cũng như iOS. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhấn SunSpider.

Như các ứng dụng khác, SunSpider không tuyệt vời như Peacekeeper, bạn sẽ không thấy được animations hay đồ họa 3D.

SunSpider sẽ không chỉ ra cho bạn biết số điểm thật sự, chỉ cho bạn biết thời gian thực hiện. Nếu bạn muốn so sánh các trình duyệt, bạn sẽ phải tự thực hiện bằng các test nhiều lần khác nhau.

Kết quả test của tác giả cho thấy, Firefox 11 thật sự chạy nhanh hơn Chrome 18!

V8 Benchmark Suite

V8 Benchmark Suite được dùng bởi Google để chuyển đổi V8, engine Javascript được dùng trong Google Chrome. 

Dromaeo

Dromaeo là công cụ phát triển bởi Mozilla. Sử dụng test của chính Mozilla, cũng như được kiểm tra bởi SunSpider và V8. Việc kiểm tra có thể sẽ lâu hơn các ứng dụng khác - khoảng 15 phút.

Bạn sẽ thấy số lần chạy một giây cho mỗi kiểm tra. 

 

Nguồn:howtogeek.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart