Tự xóa sạch history khi tắt Firefox

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn muốn chia sẻ máy tính với người thân trong gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp? Tuy nhiên, có thể bạn sẽ không thích người khác biết những website mà bạn đang xem trên Firefox. Bạn có thể yên tâm việc này vì Firefox cho phép tự động xóa dữ liệu trong history mỗi khi đóng trình duyệt.

Để bắt đầu, bạn chọn Option từ menu của Firefox.

Tại hộp thoại Option, click Privacy ở thanh toolbar trên cùng. Chọn Use custom settings for history từ menu Firefox.

Ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác trong hộp thoại sổ xuống. Bạn có thể chọn kiểu history để Firefox nhớ. Bạn cũng có thể quản lý cookies từ hộp thoại này.

Để tự động xóa dữ liệu trong web history khi đóng Firefox, chọn Clear history khi đóng Firefox bằng cách chọn hộp thoại. Click nút Setting.

Ở hộp thoại History, chọn dữ liệu history bạn muốn xóa khi đóng Firefox. Bạn cũng có thể chọn để Firefox ụự xóa hoặc lưu password và chọn Site Preferences. Click OK khi hoàn tất.

Click OK ở hộp thoại Option để đóng và lưu thay đổi.

Giờ đây, bạn sẽ không còn phải lo lắng gì về việc xóa dữ liệu web, như download và cookies.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart