Buncha Maps: Đồng bộ Google Maps, Bing Maps, ESRI và OSM cực kỳ thú vị

Nếu bạn đã sử dụng cả Google Maps và Bing Maps, hẳn biết rõ hai công cụ này đều có những ưu điểm riêng khi nói đến việc tìm đường đi. Buncha Maps là một dịch vụ web kết hợp hai ông lớn trên, ngoài ra còn tích hợp thêm ESRI Maps và OSM trong một giao diện duy nhất để bạn có thể tìm kiếm tất cả cùng một lúc.

Buncha Maps với giao diện grid có tất cả 4 bản đồ sắp xếp gọn gàng. Ưu điểm nổi bật nhất là khả năng đồng bộ hóa hành động trên tất cả 4 bản đồ này. Vì vậy, khi bạn di chuyển bất kỳ ở đâu, nó sẽ được cập nhật tương tự cho tất cả các bản đồ khác.

Buncha Maps rất hữu ích cho những người cần nhiều thông tin từ nhiều công cụ bản đồ khác nhau. Buncha Maps không yêu cầu bạn đăng nhập và hoàn toàn miễn phí.

Tính năng

Tìm kiếm Google Maps, Bing Maps, ESRI Maps và OSM cùng một lúc.

Hoạt động trên tất cả các bản đồ được đồng bộ.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart