5 Ứng dụng chấm điểm máy tính của bạn

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Dù bạn muốn overclock máy tính, so sánh các hệ thống khác nhau hay chỉ muốn biết về phần cứng của máy, một ứng dụng benchmark luôn rất hữu ích trong việc giúp bạn đánh giá. Windows có rất nhiều phần mềm benchmark khác nhau cho bạn lựa chọn. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn 5 phần mềm tiêu biểu nhất.

 

 


Prime95

Prime95 là một chưa trình kiểm tra CPU và chấm điểm overclock khá tuyệt vời. Đây là một phần của dự án máy tính tìm kiếm số nguyên tố Mersenne, nhưng đã được chỉnh sửa cho việc đánh giá máy tính.

Sau khi download file ZIP và chạy Prime95.exe, hãy click vào nút Just Stress Testing để bỏ qua bước tạo tài khoản.

Bài kiểm tra sẽ được bắt đầu để kiểm thử tính ổn định của CPU, nhất là nếu đã được overclock. Nếu bạn muốn chạy benchmack, hãy click Cancel.

Sử dụng menu Benchmark để bắt đầu

Kế quả Benchmark dựa trên thời gian thực- giá trị càng thấp thì càng nhanh hơn và do đó tốt hơn. Nếu bạn kiểm tra overclock, so sánh kết quả của benchmark Prime95 trước và sau khi overclock để thấy sự khác biệt. Bạn cũng có thể so sánh kết quả benchmark với các máy tính khác trên trang chủ

Novabench

Novabench là một công cụ khác phù hợp với CPU, GPU(card graphic), RAM và tốc độ đĩa. Không như các chương trình tích hợp quá nhiều chức năng dành cho Windows, Novabench hoàn toàn miễn phí.

Quá trình benchmark của Novabench nhanh hơn rất nhiều công cụ khác. 

NovaBench hiển thị kết quả theo điểm, càng cao sẽ càng tốt, và cho thấy kết quả đánh giá riêng. Bạn có thể xem các kết quả khác cũng như so sánh với các máy tính khác tại trang chủ

3DMark

NovaBench thực hiện với benchmark với 3D đơn giản, nhưng bạn sẽ muốn một ứng dụng hoàn hảo để đánh giá hiệu suất 3D dành cho Game. 3DMark của Futuremark là một trong những công cụ 3D tốt nhất. Sử dụng 3DMark11 để đánh giá DirectX11, 3D Mark Vantage để đánh giá DirectX 10, và 3DMark06 để đánh giá DirectX 9. Mỗi phiên bản đều có phiên bản miễn phí với các lựa chọn giới hạn khác nhau.

3DMark sẽ chạy trên chế độ toàn màn hình và render toàn bộ cảnh vật mà bạn thấy trong games. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy kết quả được chia ra từng phần giữa GPU và CPU. Điểm càng cao sẽ càng tốt.

PCMark

PCMark được phát triển bởi Futuremark, cùng công ty với 3DMark. Không như 3DMark, PCMark tập trung vào hiệu suất máy tính thay vì 3D. Phiên bản miễn phí bao gồm nhiều dạng kiểm tra khác nhưng thật sự rất hữu dụng.

Phiên bản miễn phí bao gồm chơi video, duyệt web, xem ảnh, và lưu trữ. Nó cũng có đánh giá graphic và game nhưng không thật sự tốt.

SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra là một công cụ đánh giá nổi tiếng khác gồm nhiều phần nhỏ. SiSoftware cung cấp bản trả phí, nhưng phiên bản miễn phí đã chứa tất cả những gì bạn cần. Điểm tổng quát sẽ cho thấy hiệu suất của máy, nhưng bạn cũng có thể kiểm tra từng phần riêng lẻ. Bạn sẽ tìm thấy các phần kiểm tra riêng lẻ như hiệu suất máy ảo, quản lý năng lượng bộ xử lý, hoặc là chia sẻ bộ nhớ thậm chí mạng.

Điểm tổng quát bao gồm điểm CPU, GPU, bộ nhớ và hiệu suất file hệ thống.

Sau khi benmark hoàn tất, bạn sẽ thấy đồ thị so sánh kết quả.

 

 

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i