4 cách để lấy RSS từ Google+

RSS feed vẫn là một phương pháp phổ biến dùng để chia sẻ giữa các mạng xã hội ngày nay. Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn một số cách để lấy post của bạn và +1 trên Google+ thông qua RSS.

Để sử dụng các công cụ sau, bạn phải vào profile Google+ và tìm tại đường link URL. Copy con số dài trước bài post vài paste vào phần cài đặt cấu hình. Sau đó chạy tool và copy RSS được tạo ra.

Plu.sr

Plu.sr là một dịch vụ đơn giản giúp bạn dùng số Google+ tạo ra feed RSS, bằng cách thay thế số dài óới con số được cho riêng bạn. Nó cũng có vài thay thế URL có sẵn...

GPlusRSS

Đây là một dịch vụ cho phép bạn đăng nhập vào Google+ và cho phép dịch vụ ngay lập tức truy cập tài khoản của bạn để tạo ra đường link RSS. Rất dễ dàng, không cần nhiều thao tác phức tạp.

Yahoo Pipes

Yahoo Pipes là một dịch vụ tuyệt vời nhưng thường bị bỏ qua. Một trong những tính năng hàng đầu của dịch vụ này là khả năng tạo ra một trang và chuyển vào RSS.

PlusFeed

Đây là dịch vụ được lưu trong Google Appsport để lấy RSS feed cho người dùng Google+. Nó đã bị bỏ khỏi Appspot vì giá thành và được thay thế bởi Plusfeed2(cũng đã bị bỏ) 

 

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh